Graafwespen

Gepost in Wespen

Uiterlijk:
Graafwespen lijken qua kleur wel wat op limonadewepsen
Houden gedurende de rust hun vleugels vlak
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Het wijfje verzorgt de larven
   
Leefwijze:
Graafwespen leven solitair, maar grote aantal kunnen zich bij elkaar nestelen
Zij maken nesten in zandige grond of holle stengels en dergelijke plaatsen
De larven worden gevoed met één prooidiersoort
   
Schade/overlast:
Als de graafwespen zich in rottend hout bevinden dan is dat al veel eerder door schimmels aangetast
Voegwerk in oude gebouwen kan als gevolg van het aanbrengen van gangen door de graafwesp veel schade oplopen
   
Wering/preventie:
Zorg voor goed onderhoud van het hout- en voegwerk aan gebouwen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Hoornaar

Gepost in Wespen

Uiterlijk:
Gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 1,7 tot 2,4 cm lang, darren 2,1 tot 2,8 cm; larven wit en pootloos
Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed
Twee stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd ("wespentaille")
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 10 dagen; larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken; duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken; mannetjes uit onbevruchte eieren
In augustus/september komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest om te paren; de darren sterven spoedig na de paring
   
Leefwijze:
Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de netbewoners behalve de jonge koninginnen
Eiwit- en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven
Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een netst wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnee van 20 tot 35 cm
Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag)
Een hoornaarnest kan in de loop van het jaar uitgroeien tot 4000 bewoners
Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larven
   
Schade/overlast:
Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
De hoornaar is 'vriendelijker' dan de meeste wespensoorten; hoornaars zullen alleen steken als ze bekneld raken of als men ze aanraakt
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis
   
Wering/preventie:
Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren
Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Limonadewespen

Gepost in Wespen

>> bijvoorbeeld gewone wesp, duitse wesp

Uiterlijk:
Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
Werksters circa 1 tot 1,5 cm lang, koninginnen iets forser
Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd ("wespentaille")
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Eind april zet een jonge koningin eitjes af
Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei
Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw
Levensduur werksters 6 tot 7 weken
   
Leefwijze:
Limonadewespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes
De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe koninginnen
Alleen de jonge koninginnen overwinteren
Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten, enz.
Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond
   
Schade/overlast:
Limonadewespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis
   
Nut
De gewone en de duitse wesp vangen en consumeren er veel lastige en schadelijke insecten (vooral kamervliegen en steekmuggen). Een populatie van 400 wespen kan per dag wel 3000 prooidieren naar het nest brengen
   
Wering/preventie:
Horren in open ramen en deuren
Gesloten vuilcontainers en afvalemmers
Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies