Tuinmieren

Gepost in Mieren

>> bijvoorbeeld zwartbruine wegmier, bruine mier, glanzende houtmier, grote gele grondmier

Uiterlijk:
De werksters van de tuinmieren zijn alle 0,3 tot 0,4 cm lang (alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca 0,5 cm); antennen altijd geknikt
De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan werksters
Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan werksters
De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier is bijvoorbeeld zwart glanzend
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling  
Een tuinmierenkolonie is 's winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt
De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer
De werksters leven soms 2 tot 3 jaar
   
Leefwijze:
Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een "bruidsvlucht", hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen
De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten
Uit de gelegde eitjes komen weer werksters
Tuinmieren voeden zich met andere insecten en zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen
De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond
Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen
   
Wering/preventie:
Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen
Naden en kieren afdichten
Open stootwegen voorzien van fijnmazig insectengaas


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies