Faraomier

Gepost in Mieren

Uiterlijk:
De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur
De werksters zijn 0,2 tot 0,3 cm lang, bruingeel, met een iets donkerder achterlijf
De koninginnen zijn 0,4 tot 0,5 cm lang, eveneens bruingeel met een donkergekleurde kop
Mannetjes faraomieren zijn 0,2 tot 0,3 cm lang, zwartbruin tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Koninginnen leggen in totaal ca. 300 eieren, meerdere koninginnen per nest
Geen bruidsvlucht in Nederland  
De werksters verzorgen de larven
Duur van ei tot volwassen dier bij 27°C en 80% relatieve luchtvochtigheid ca 1,5 maand
De werksters leven tot 2 maanden, de mannetjes slechts 2 tot 3 weken, koninginnen ca. 9 maanden
   
Leefwijze:
Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren
Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30°C
Nesten bij warmtebronnen, op moeilijk bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen, in keukens, stopcontacten, meterkasten en stootvoegen die slecht sluiten
   
Schade:
Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg zijn ze zeer ongewenst
Kunnen bacteriën overbrengen
Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen
   
Wering/preventie:
Uiterste hygiëne betrachten
Levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren
Binnenkomende goederen controleren, vooral indien zij afkomstig zijn uit de tropen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Tuinmieren

Gepost in Mieren

>> bijvoorbeeld zwartbruine wegmier, bruine mier, glanzende houtmier, grote gele grondmier

Uiterlijk:
De werksters van de tuinmieren zijn alle 0,3 tot 0,4 cm lang (alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca 0,5 cm); antennen altijd geknikt
De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan werksters
Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan werksters
De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier is bijvoorbeeld zwart glanzend
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling  
Een tuinmierenkolonie is 's winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt
De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer
De werksters leven soms 2 tot 3 jaar
   
Leefwijze:
Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een "bruidsvlucht", hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen
De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten
Uit de gelegde eitjes komen weer werksters
Tuinmieren voeden zich met andere insecten en zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen
De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond
Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen
   
Wering/preventie:
Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen
Naden en kieren afdichten
Open stootwegen voorzien van fijnmazig insectengaas


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies