Gewone Tapijtkever

Gepost in Materiaalaantasters

Uiterlijk:
Gewone tapijtkevers zijn 1,8 tot 3,2 cm lang
Ovaalvormig tot cilindrisch van vorm, vaak vrij dof (zwart) gekleurd
Drie onscherpe brede dwarsbanden, lichtbruin wit van kleur
De larven zijn eivormig met een lichte beharing; aan het achterste segment staan 2 bosjes bruine haren die schuin naar elkaar gericht zijn als een tentdakje
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Het eistadium duurt 6 tot 35 dagen, afhankelijk van de temperatuur; het larvestadium kan 2 tot 12 maanden duren  
De popfase duurt 5 tot 19 dagen. Het imago kan nog tot 30 dagen in de pophuid blijven zitten
De vrouwtjes leggen hun eieren in vogel- en wespennesten, in nesten van andere dieren, in gedroogd aas, in wollen kleding en wollen kleden
Gemiddeld één generatie per jaar (18 tot 25°C), maar bij gunstige voedsel- en temperatuursomstandigheden kan dat oplopen tot 3 generaties per jaar
   
Leefwijze:
De larven leven uitsluitend van dierlijke producten
Volwassen gewone tapijtkevers zijn bloembezoekers en leven van nectar en stuifmeel
De kevers kunnen zeer goed vliegen; de larven kunnen grote afstanden in een woning afleggen (het kan moeilijk zijn om de bron op te sporen)
De kevers leven bij voorkeur in een droge omgeving
   
Schade:
Het is alleen de larve van de gewone tapijtkever die voor schade kan zorgen
Grote schade kan ontstaan aan wollen producten, bouwvilt en opgezette dieren
   
Wering/preventie:
Voorkom vogelnesten onder de dakpakken
Ruim (oude) kadavers op, wespen- en hommelnesten (indien ze binnen bereik zijn)
Naden en kieren dichten

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies