Stofluizen

Gepost in Hinderlijke insecten

Uiterlijk:
Stofluizen zijn kleine insecten tot ca. 0,4 cm lang; wit, grijs of bruin
De meeste stofluissoorten zijn vleugelloos
Sommige soorten beschikken over zeer grote vleugels en een karakteristieke adering
Lopen snel en schoksgewijs
   
Ontwikkeling:
Onvolledige gedaantewisseling
De ontwikkeling kan per soort sterk uiteenlopen
Eistadium bij 20°C duurt 10 tot 20 dagen; per wijfje ca. 100 eieren  
Het larvestadium duurt bij 20°C 16 tot 30 dagen
Levensduur imago maximaal 6 tot 9 maanden
Temperaturen boven de 32°C zijn meestal dodelijk
   
Leefwijze:
Stofluizen komen vooral voor op donkere, vochtige plaatsen
Voorkeur voor 75% relatieve luchtvochtigheid
De optimale temperatuur is 20°C tot 25°C
Komen soms in grote getale voor in (nieuwe) rieten daken; dit is tijdelijk
Ze leven van algen, schimmels en stuifmeel
Voorkeur voor schimmels die in vochtige omgeving groeien bijvoorbeeld op muren
Stofluizen komen ook voor in voorraden levensmiddelen, herbaria en oude boeken
   
Wering/preventie:
In alle gevallen vochtigheid verlagen door 'droogstoken' en goed ventileren
Langdurige, vochtige opslag van levensmiddelen vermijden
Ontwikkelingsbronnen saneren

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies