Hoornaar

Gepost in Wespen

Uiterlijk:
Gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 1,7 tot 2,4 cm lang, darren 2,1 tot 2,8 cm; larven wit en pootloos
Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed
Twee stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd ("wespentaille")
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Eind april eitjes afzetten in eicellen; eistadium 7 tot 10 dagen; larvale stadium 1 tot 2 weken; popstadium 1 tot 2 weken; duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken; mannetjes uit onbevruchte eieren
In augustus/september komen mannelijke exemplaren (darren) en vruchtbare wijfjes (jonge koninginnen) uit de poppen; deze verlaten het nest om te paren; de darren sterven spoedig na de paring
   
Leefwijze:
Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de netbewoners behalve de jonge koninginnen
Eiwit- en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven
Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een netst wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnee van 20 tot 35 cm
Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag)
Een hoornaarnest kan in de loop van het jaar uitgroeien tot 4000 bewoners
Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larven
   
Schade/overlast:
Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
De hoornaar is 'vriendelijker' dan de meeste wespensoorten; hoornaars zullen alleen steken als ze bekneld raken of als men ze aanraakt
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis
   
Wering/preventie:
Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren
Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies