Faraomier

Gepost in Mieren

Uiterlijk:
De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur
De werksters zijn 0,2 tot 0,3 cm lang, bruingeel, met een iets donkerder achterlijf
De koninginnen zijn 0,4 tot 0,5 cm lang, eveneens bruingeel met een donkergekleurde kop
Mannetjes faraomieren zijn 0,2 tot 0,3 cm lang, zwartbruin tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Koninginnen leggen in totaal ca. 300 eieren, meerdere koninginnen per nest
Geen bruidsvlucht in Nederland  
De werksters verzorgen de larven
Duur van ei tot volwassen dier bij 27°C en 80% relatieve luchtvochtigheid ca 1,5 maand
De werksters leven tot 2 maanden, de mannetjes slechts 2 tot 3 weken, koninginnen ca. 9 maanden
   
Leefwijze:
Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren
Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30°C
Nesten bij warmtebronnen, op moeilijk bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen, in keukens, stopcontacten, meterkasten en stootvoegen die slecht sluiten
   
Schade:
Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg zijn ze zeer ongewenst
Kunnen bacteriën overbrengen
Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen
   
Wering/preventie:
Uiterste hygiëne betrachten
Levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren
Binnenkomende goederen controleren, vooral indien zij afkomstig zijn uit de tropen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies