Cacaomot

Gepost in Voorraadaantasters

Uiterlijk:
Lengte volwassen cacaomot: 1 tot 2 cm, spanwijdte 1,5 tot 2 cm
De larve is gebroken wit van kleur; een volwassen cacaomot is vlekkerig grijs
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Duur van ei tot imago: 82 tot 206 dagen bij 21°C (bij 26°C wordt dit 60 tot 100 dagen)
Het vrouwtje legt tijdens haar leven ca. 260 eitjes die zij steeds in groepjes afzet op allerlei voedingsmiddelen
Voorkeurstemperatuur is 26°C; bij temperaturen lager dan 10°C staat de ontwikkeling stil
   
Leefwijze:  
De eitjes worden gelegd op cacao, chocoladeproducten, granen, noten, gedroogde groenten, gedroogde vruchten, meel en andere plantaardige producten
De uit de eitjes komende larven voeden zich met bovengenoemde levensmiddelen; de andere levensstadia tasten niets aan
Volgroeide larven verlaten het product en zoeken een geschikte plaats om zich te verpoppen. Dit kunnen naden en kieren zijn van kastjes en wanden van opslagruimten.
N.B.  In leeg gekomen ruimten kunnen nog verschillende levensstadia van de cacaomotten aanwezig zijn
   
Schade/overlast:
Verontreiniging van voedingsproducten e.d. door uitwerpselen, spinsels, dode cacaomotten en schimmels
   
Wering:
Temperatuur in opslagruimten lager houden dan 13°C
Leeggekomen ruimten goed schoonmaken
Voedingsmiddelen -zo mogelijk- in goed afsluitbare bussen bewaren
Aangetaste voorraden snel verwerken of vernietigen
Oude voorraden eerst opgebruiken
   
Preventie:
'Vergeten' voorraden in keukenkastjes verwijderen
Ook droogbloemenstukjes verwijderen (bevatten naast droogbloemen vaak ook -voor meelpotten aantrekkelijke- noten)


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Meelmot

Gepost in Voorraadaantasters

Uiterlijk:
Een volwassen meelmot is ca. 1 cm lang en heeft een spanwijdte van 2 tot 2,8 cm
Voorvleugels grijs, achtervleugels geelwit
De larve van de meelmot is wit; de pop is 7 tot 9 mm lang
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
In verwarmde gebouwen komen ca. 2 tot 3 generaties per jaar voor
Duur van ei tot imago: bij 18°C tot 20°C circa 90 dagen (bij 17°C is dat 150 dagen)
Bij temperaturen lager dan 10°C staat de ontwikkeling vrij stil
Meelmotten komen voor in allerlei levensmiddelen, zoals meel, zemelen, havermout, enz.
De vrouwtjes leggen 200 (maar dat kan oplopen tot 500) eieren, los van het product
De larven maken spinsels, meel gaat dan in trossen samenhangen
   
Leefwijze:
De uit de eitjes komende larven van de meelmot voeden zich met allerlei levensmiddelen; de andere levensstadia tasten niets aan
Volwassen larven verlaten hun voedselbron om op zoek te gaan naar een verpoppingsplaats (naden en kieren)
   
Schade/overlast:
Materiaal- en kwaliteitsverlies door aantasting van meel, meelproducten, cacao, chocolade, gedroogde groenten, vruchten, noten en andere plantaardige producten
Verontreiniging door spinsels en uitwerpselen van de larven
Meel dat door larven van de meelmot is samengesponnen, kan voor verstopping zorgen
   
Wering/preventie:
Temperatuur in opslagruimten lager houden dan 13°C
Leeggekomen ruimten goed schoonmaken
Voedingsmiddelen -zo mogelijk- in goed afsluitbare bussen bewaren
Aangetaste voorraden snel verwerken of vernietigen
Oude voorraden eerst opgebruiken
   
Preventie:
'Vergeten' voorraden in keukenkastjes verwijderen
Ook droogbloemenstukjes verwijderen (bevatten naast droogbloemen vaak ook -voor meelpotten aantrekkelijke- noten)

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Mijten

Gepost in Voorraadaantasters

>> Bijvoorbeeld meelmijt of schimmelmijt

Uiterlijk:
Mijten zijn licht van kleur, ca 0,04 cm lang, lange haren aan lichaam en poten
Meelmijten hebben een kleurloos lichaam; hun poten variëren van lichtgeel tot roodbruin
   
Ontwikkeling:
Meelmijt: totale ontwikkelingsduur van ei tot imago bij 18 tot 22°C is 17 dagen; bij 10 tot 15°C 28 dagen en bij 5°C nog langzamer (nl. 140 dagen)
Schimmelmijt: ontwikkelingsduur 2 tot 3 weken bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 87% (bij minder dan 60% staat de ontwikkeling van de schimmelmijt zelfs stil; evenals bij een temperatuur boven 30°C
   
Leefwijze:
Bij voorkeur temperatuur ca 25°C en een hoge relatieve luchtvochtigheid tot 100%
Komen voor op allerlei producten van plantaardige en soms dierlijke herkomst
   
Schade/overlast:
Aanwezigheid van mijten verhindert de kwaliteit en/of de waarde van de voorraad producten vanwege de vervuiling die de mijten veroorzaken
Mijten kunnen in woningen door allergische klachten zorgen
TIP: Veeg een klein beetje meel bij elkaar en strijk het glad. Als het oppervlak na verloop van tijd weer 'ruw' wordt, dan is dat een aanwijzing voor de aanwezigheid van mijten
   
Wering:
Voorraden niet te lang bewaren, koel en droog opslaan
Producten die in minder goede staat verkeren en aangetaste voorraden vernietigen
Opslagruimten (industrie) schoon en vooral droog houden
Zorg voor een goede ventilatie, zo mogelijk ook in de voorraad
   
Preventie:
Voorraden in goed afsluitbare verpakkingen bewaren
Geen onafgesloten voorraden in keukenkastjes laten staan
Luchtvochtigheid in de keuken zo laag mogelijk houden (het liefst lager dan 60%)

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Broodkever

Gepost in Voorraadaantasters

Uiterlijk:
De broodkever is 0,2 tot 0,4 cm lang, langwerpig ovaal, fijn behaard
Kleur: bruin tot roodbruin
De dekschilden vertonen fijne lengtestrepen
Het halsschild bedekt de kop als een soort monnikskap
De antennen staan ver uit elkaar
De larven zijn 0,5 mm lang, hebben pootjes en kunnen zich goed verplaatsen
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling  
Het vrouwtje legt 50 tot 100 eitjes, liefst op donkere plaatsen
Bij 18°C komen de larven na 28 dagen uit; ze verpoppen zich na 4 vervellingen
Ontwikkelingsduur is 7 maanden bij 18°C; bij 26°C 2 maanden; bij 30°C zeer snel (1 maand)
In niet-verwarmde ruimten komt per jaar 1 generatie voor; in verwarmde ruimten zijn dat er jaarlijks 2 tot 3
Bij temperaturen onder 15°C staat de ontwikkeling vrijwel stil
     
Leefwijze:  
De uit het ei gekomen larven kunnen tot 8 dagen zonder voedsel
Het voedsel van de larven bestaat uit allerlei harde, droge zetmeelhoudende producten (bijv. macaroni, bouillonblokjes, honden- en kattenbrokjes)
     
Schade/overlast:  
De larven van de broodkever boren zich door de voedingsmiddelen een weg naar buiten en laten ronde gaatjes achter
De kevers boren zich door verpakkingen heen (plastic, papier en zelfs folie)
Verminderen van de kwaliteit van de voorraad door knaagschade en vervuiling vanwege de uitwerpselen
In meelachtige producten treft men de cocons van de broodkeverlarven vaak aan tegen de wanden en op de bodem van de verpakking
     
Wering/preventie:  
Opslagruimte koel en droog houden, leeggekomen ruimten reinigen
Oudste voorraden eerst opgebruiken; aangetaste voorraad snel verwerken of vernietigen


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies