Huisspitsmuis

Gepost in Knaagdieren

Uiterlijk:
Rug bruin of grijsbruin; buik iets lichter; schedel smal; spits toelopend; behaarde staart, de helft tot 2/3 van de lichaamslengte
Volwassen: 6 tot 9 cm lichaamslengte
Vacht sterk glanzend; bij mannetjes muskusklier aan zijkant zichtbaar
Crocidura-soorten hebben lange, afzonderlijke haren op de staart staan
   
Ontwikkeling:
Gemiddelde levensduur: 2 tot 3 jaar  
Voortplantingsperiode van maart tot oktober
Draagtijd: 28 tot 33 dagen
Gemiddeld 2 tot 4 worpen per jaar; nestgrootte 4 tot 6 jongen
Jongen gaan al na 1 week op pad met de moeder (lopen in 'ganzenmars' achter de moeder aan)
   
Leefwijze:
Vlugge, beweeglijke muizen, zwemmen goed, nachtdieren, brengen een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort
Eten insecten en hun larven, wormen, lakken, spinnen en ook aas, plantaardig materiaal
Graven onderaardse holen onder boomwortels; ook muizenholen of mollengangen worden benut
Voorkeur voor ruig gedekt terrein: kreupelhout, struikgewas, bosranden, tuinen
Tevens voorkeur voor menselijke bebouwing als leefomgeving, bouwafval of gestort puin
Uitwerpselen 0,4 tot 1,0 cm lang, 0,3 tot 0,4 cm dik, vaak in klonten aaneengeklit. Keutels zijn altijd enigszins vastgeplakt, meestal onregelmatig van vorm, donkerbruin tot zwart en bevatten veel zand. Vaak zijn de glinsterende insectenresten goed zichtbaar
Eten per dag/nacht hun eigen gewicht aan voedsel op
Geen winterslaap
   
Schade/overlast:
Hinder door stank (ranzige of muskusgeur)
Vervuiling door urine en uitwerpselen (latrines)
Lawaai boven plafonds (piepen en kreten)
Dragers van bepaalde ziekten (Leptorpiren behorende tot de Pomona-groep)
   
Wering/preventie:
Alle openingen in buitenmuren (m.n. ventilatieopeningen van stootvoegen) muisdicht maken, dus smaller dan 0,5 cm
Voorkom te grote openingen bij dorpels van deuren en ramen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Huismuis

Gepost in Knaagdieren

Uiterlijk:
Rug lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter
Slanke bouw, spitse kop, grote oren
Staart dun, even lang of langer dan lichaam
Volwassen: lichaamslengte 7 tot 10 centimeter, ongeveer 15 tot 30 gram lichaamsgewicht
   
 
Ontwikkeling:
Wijfje gemiddeld 6 tot 10 worpen van 5 tot 6 jongen
Jongen na 2 maanden geslachtsrijp; draagtijd: 3 weken
Gemiddelde levensduur: ongeveer 1 jaar  
   
Leefwijze:
Huismuizen komen vooral in gebouwen voor, vaak boven plafonds
Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten
Vooral 's nachts actief
Uitwerpselen 0,3 tot 0,8 cm lang, 0,1 tot 0,3 cd dik, vrij spits van vorm
Ze nemen 3 tot 5 gram voedsel per dag op
   
Schade/overlast:
Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden
Bevuiling van voedselvoorraden
Knaagschade
Verstoring van de rust
   
Wering/preventie:
Ventilatieopeningen maximaal 0,5 cm breedte
Openingen in buitenmuren dichten
Voorkom -zoveel mogelijk- het aanbod van voedsel


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Zwarte Rat

Gepost in Knaagdieren

Uiterlijk:
Rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariëteiten: grijsbruine rugvacht, licht- tot middelgrijze buikvacht, eveneens grijsbruine rugvacht doch witte buikvacht
Slank, vrij spitse snuit, grote oren
Staart langer dan het lichaam
Volwassen: 14 tot 23 cm lichaamslengte, ongeveer 150 tot 250 gram lichaamsgewicht
   
Ontwikkeling:
Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen  
Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen
Levensduur maximaal vier jaar, gemiddeld ongeveer 2 jaar
   
Leefwijze:
De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen
Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen
Uitwerpselen spits van vorm, ongeveer 1 cm lang en 0,2 à 0,3 cm dik
Loopsporen, onder andere veroorzaakt door buiksmeer
   
Schade/overlast:
Bevuiling aan voedselvoorraden, knaagschade
Overbrenger van ziekten zoals pest, voedselvergiftiging
   
Wering/preventie:
Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren
Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor (zwarte) ratten
Ongeveer 25 centimeter brede, gladde stroken op buitenmuren


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Bruine Rat

Gepost in Knaagdieren

Uiterlijk:
Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk
Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar
Staart iets korter dan het lichaam
Volwassen: lichaamslengte 22 tot 30 centimeter, lichaamsgewicht ca. 500 gram
Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2 centimeter lang, 0,5 centimeter dik, buiksmeer, looppaden (wissels)
   
 
Ontwikkeling:
Draagtijd 21 tot 23 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 tot 10 jongen
Jongen na 3 maanden geslachtsrijp
Levensduur gemiddeld circa één jaar, maximaal 2 tot 3 jaar  
   
Leefwijze:
'Cultuurvolger', uitstekende graver en zwemmer
 Vooral 's nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste
Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten
   
Schade/overlast:
Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil) en paratyphus
Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en ziekte van Aujeszky e.a.
   
Wering/preventie:
Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat
Ventilatie-openingen in buitenmuren niet breder dan 0,5 centimeter
Circa 15 centimeter, gladde stroken op buitenmuren
   

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies