Stofluizen

Gepost in Hinderlijke insecten

Uiterlijk:
Stofluizen zijn kleine insecten tot ca. 0,4 cm lang; wit, grijs of bruin
De meeste stofluissoorten zijn vleugelloos
Sommige soorten beschikken over zeer grote vleugels en een karakteristieke adering
Lopen snel en schoksgewijs
   
Ontwikkeling:
Onvolledige gedaantewisseling
De ontwikkeling kan per soort sterk uiteenlopen
Eistadium bij 20°C duurt 10 tot 20 dagen; per wijfje ca. 100 eieren  
Het larvestadium duurt bij 20°C 16 tot 30 dagen
Levensduur imago maximaal 6 tot 9 maanden
Temperaturen boven de 32°C zijn meestal dodelijk
   
Leefwijze:
Stofluizen komen vooral voor op donkere, vochtige plaatsen
Voorkeur voor 75% relatieve luchtvochtigheid
De optimale temperatuur is 20°C tot 25°C
Komen soms in grote getale voor in (nieuwe) rieten daken; dit is tijdelijk
Ze leven van algen, schimmels en stuifmeel
Voorkeur voor schimmels die in vochtige omgeving groeien bijvoorbeeld op muren
Stofluizen komen ook voor in voorraden levensmiddelen, herbaria en oude boeken
   
Wering/preventie:
In alle gevallen vochtigheid verlagen door 'droogstoken' en goed ventileren
Langdurige, vochtige opslag van levensmiddelen vermijden
Ontwikkelingsbronnen saneren

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Springstaarten

Gepost in Hinderlijke insecten

Uiterlijk:
Springstaarten zijn kleine insecten (ca. 3 mm) met aan het achterlijf een springvork
Hun verschijningsvorm is langwerpige tot bolvormig
   
Ontwikkeling:
Voor hun ontwikkeling is een hoge relatieve luchtvochtigheid een absolute voorwaarde
   
Leefwijze:
Springstaarten voeden zich met vochtig, plantaardig materiaal (algen, schimmels, e.d.)
Soms springen springstaarten op het water  
Ze zitten vooral bij 'rietachtige' beplanting
   
Schade
Geen
   
Wering/preventie:
Zorg voor droge omstandigheden en voldoende ventilatie
Zorg voor een goede afwatering van platte daken

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Huiskrekel

Gepost in Hinderlijke insecten

Uiterlijk:
Lengte volwassen dier 1,7 tot 2 cm excl. antennen
Huiskrekels zijn gevleugeld (kunnen vliegen)
Hebben goed ontwikkelde achterpoten; kunnen 20 cm ver springen
Vrouwtjes hebben een 11 tot 15 mm lange legboor
De larve van de huiskrekel heeft hetzelfde uiterlijk als het imago, maar dan zonder vleugels
De kleur van de huiskrekel is bruingeel met een bruine tot zwarte tot bruinzwarte tekening
   
Ontwikkeling:  
Onvolledige gedaanteverwisseling  
Duur van ei tot volwassen dier bij 20 tot 23°C 6 tot 11 maanden (bij 26°C korter, namelijk 4 tot 5 maanden en bij hoge temperaturen (35°C) slechts 1 tot 2 maanden
Volwassen vrouwtjes leggen per dag wel 70 tot 80 eitjes (in 5 weken tijd kan dat oplopen tot in totaal 700/1000 eitjes)
De eitjes worden op warme, vochtige en donkere plaatsen afgezet
Levensduur naar schatting 1 tot 2 jaar
     
Leefwijze:  
Lichtschuw, alleseter, komt vooral voor bij warmtebronnen, op afvalstortplaatsen en in gebouwen
Mannetjes sjirpen luid en zeer hinderlijk
De huiskrekel eet voornamelijk zacht, plantaardig en dierlijk voedsel
Kannibalisme komt ook voor  
N.B.  Huiskrekels kunnen 10 tot 20 dagen zonder voedsel in leven blijven  
Voorkeur voor een temperatuur van 26°C, onder 20°C is de huiskrekel niet actief
Komen veelvuldig voor in de bio-industrie (varkens en kippen)  
     
Wering/preventie:  
Naden en kieren dichten in verband met schuilplaatsen. Ook de ruimten rondom afvoer- en verwarmingsbuizen
Ventilatie-openingen voorzien van vliegengaas  
Door een zorgvuldige hygiëne voedselbronnen ontnemen  
Levensmiddelen koel opslaan  
Afvalstortplaatsen afdekken met zand (ca. 30 cm)  
Etensresten en keukenafval opruimen in goed afgesloten vuilnisemmers (bij voorkeur 's avonds en 's nachts buiten zetten)

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Pissebedden

Gepost in Hinderlijke insecten

Uiterlijk:
Een pissebed is vrij plat, ovaalvormig, grijsachtig, heeft twee korte 'binnenste' antennen en twee grotere 'buitenste' antennen (voelsprieten)
Rug en onderbuik zijn bekleed met schubben
Twee tamelijk grote, bij sommige soorten samengestelde, ogen
De kleur van een pissebed vertoont -afhankelijk van de soort- grote variaties van geelachtig, paarsbruin, grijs, donkergrijs. Ook vertoont de pissebed -afhankelijk van de soort- verschillende donkere vlekken
Duidelijke segmenten, borststuk 7 segmenten met elk 2 poten
Lengte volwassen exemplaren 1,2 tot 1,8 cm.
   
Ontwikkeling:  
Wijfjes dragen de eitjes onder aan het lichaam mee in een broedruimte
De larven vervellen vele keren, tot wel tien keer
Volwassen pissebedden kunnen wel twee jaar oud worden
     
Leefwijze:  
Algemeen voorkomend in tuinen; in gebouwen alleen op vochtige plaatsen
Voeden zich met dood, meestal rottend plantenmateriaal
Soms voeden pissebedden zich ook wel met dierlijke resten en uitwerpselen
     
Schade/overlast:
Alleen indien ze in grote aantallen voorkomen, bijvoorbeeld op tuinderijen, groentetuinen, kunnen pissebedden door hun vreterij schade aan kiemplanten veroorzaken
Voor zover bekend geen gezondheidsgevaar voor de mens of dier
     
Wering/preventie:  
Saneren van vochtige plaatsen met veel rottend plantaardig materiaal
Zorg voor een goede hygiëne in en rond gebouwen, dus geen opgeslagen materialen
Kruipruimten goed droog houden (ventileren!)
Composthopen zo ver mogelijk van de woning, achter in de tuin
Kieren en naden in de buitenmuur afdichten met kit
Ventilatieopeningen afdichten met zeer fijn roostergaas
     
Bestrijding  
Wegvangen met omgekeerde bloempot met vochtig hooi of een vochtige doek


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies